ТОВ «АЦ «МОТОР СІТІ» зареєстрована як фінансова установа 09.06.2016 року.

Річна фінансова звітність ТОВ «АЦ «МОТОР СІТІ»  за підсумками 2016 року.

Річна звітність, Аудитор-й висновок ТОВ АЦ МОТОР СІТІ станом на 31.12.2016

Річна фінансова звітність ТОВ «АЦ «МОТОР СІТІ»  за підсумками 2017 року.

Річна звітність, Аудитор-й висновок ТОВ АЦ МОТОР СІТІ станом на 31.12.2017

Річна фінансова звітність ТОВ «АЦ «МОТОР СІТІ»  за підсумками 2018 року.

Річна звітність, Аудитор-й висновок ТОВ АЦ МОТОР СІТІ станом на 31.12.2018

Річна фінансова звітність ТОВ «АЦ «МОТОР СІТІ»  за підсумками 2019 року.

ТОВ АЦ МОТОР СІТІ Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік

ТОВ АЦ МОТОР СІТІ Баланс ф 1 станом на 31.12.2019

ТОВ АЦ МОТОР СІТІ Примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2019 року

ТОВ АЦ МОТОР СІТІ Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік

ТОВ АЦ МОТОР СІТІ Звіт про власний капітал за 2019 рік

Річна фінансова звітність ТОВ «АЦ «МОТОР СІТІ»  за підсумками 2020 року.

ТОВ АЦ МОТОР СІТІ Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік

ТОВ АЦ МОТОР СІТІ Баланс ф 1 станом на 31.12.2020

ТОВ АЦ МОТОР СІТІ Примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2020 року

ТОВ АЦ МОТОР СІТІ Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік

ТОВ АЦ МОТОР СІТІ Звіт про власний капітал за 2020 рік

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ТОВ «АЦ «МОТОР СІТІ» станом на 31.12.2020 року

Річна фінансова звітність ТОВ «АЦ «МОТОР СІТІ»  за підсумками 2021 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) ф 1 на 31122021 ТОВ АЦ МОТОР СІТІ

Звіт про власний капітал ф 4 за 2021 рік ТОВ АЦ МОТОР СІТІ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) ф 3 за 2021 рік ТОВ АЦ МОТОР СІТІ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ф 2 за 2021 рік ТОВ АЦ МОТОР СІТІ

Примітки до річної фінансової звітності ТОВ АЦ МОТОР СІТІ,за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, ф 5