Посилання на нормативно-правові акти, що регулюють професійну діяльність Компанії

  1. Цивільний кодекс України
  2. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
  3. Розпорядження Держфінпослуг № 41 від 28.08.2003 року Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ.
  4. Розпорядження Держфінпослуг №1590 від 13.07.2004 року Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ.
  5. Розпорядження Нацкомфінпослуг № 352 від 06.02.2014 року Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року № 231
  6. Розпорядження Нацкомфінпослуг № 825 від 19.04.2016 року Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ