І.Інформація, що підлягає розкриттю відповідно до закону

Відповідно до пункту 4 статті 121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансові установи розкривають наступну інформацію

 1. Повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи
 2. Перелік фінансвих послуг, що надаються фінансовою установою
 3. Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)Схема струкрури власності ТОВ АЦ MOTOR CITIВласники істотної участі в ТОВ АЦ МОТОР СІТІКлючові учасники ТОВ АЦ МОТОР СІТІ
 4. Відомості про остаточних ключових учасників
 5. Схематичне зображення структури власності надавача фінансових послуг
 6. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу
 7. Відомості про відокремлені підрозділи
 8. Відомості про ліцензії та дозволи
 9. Річна фінансова та консолідована звітність
 10. Відомості про порушення справи про банкрутство, застосування процедури санації:                                                                                                                                                                                       ТОВ «АЦ «МОТОР СІТІ » не перебуває в процесі провадження у справі про банкрутство, санації.
 11. Рішення про ліквідацію: Рішення про ліквідацію Компанії не приймалося
 12. Інша інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону

ІІ. На вимогу клієнта

На вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації» надається наступна інформація:

 1. Відомості про фінансові показники діяльності Компанії та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню.
 2. Перелік керівників ТОВ «АЦ «МОТОР СІТІ» та його відокремлених підрозділів.
 3. Перелік послуг, що надаються фінансовою установою
 4. Ціна/тарифи фінансових послуг  (Надається за запитом клієнта)
 5. Частка у статутному капіталі Компанії, яка знаходиться у членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі Компанії перевищують 5%.
 6. Інша інформація з питань надання фінансових послуг та інформація, право на отримання якої закріплено в законах Украни.

ІІІ.Інформація, що надається клієнту до укладання з ним договору про надання фінансової послуги:

 1. Інформація про фінансову послугу, що пропонується надати клієнту із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.
 2. Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість.
 3. Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги.
 4. Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги.
 5. Механізм захисту Компанією прав споживачів та порядок регулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги.
 6. Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, а також реквізити органів захисту прав споживачів.
 7. Розмір винагороди Компанії у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовоими установами.